Over ons

Uw zorginstelling is een ingewikkelde puzzel van zorgverlening, begeleiding, administratie, personeelsbeleid, communicatie, logistiek, etc. U wil heel graag op een gemakkelijke manier overzicht houden en op ieder moment van de dag weten wat er speelt. Met ZorgOnline is dat op een transparante en zeer gebruiksvriendelijke manier mogelijk. ZorgOnline is een allesomvattend web-based intranet dat alle wezenlijke onderdelen van uw organisatie met elkaar verbindt. Dankzij de modulaire opbouw kiest u enkel de modules die van toepassing zijn voor uw werking.

Zorgonline werd vanuit de praktijk ontwikkeld binnen de zorginstelling De Meander. De behoefte om het beheer van leefgroepen te digitaliseren, groeide al snel uit tot het verder digitaliseren van andere diensten. De medische dienst, de keuken en de technische dienst kregen al snel hun digitaal platform waarbij vereenvoudiging en efficiëntie primair waren. Stelselmatig werd de digitalisering van De Meander ingezet wat leidde tot het ontstaan van ZorgOnline. Daar ook andere zorginstellingen met de dezelfde problematiek van papier en processen en inefficiënte communicatie worstelen, werd besloten om ZorgOnline als product aan te bieden aan andere zorginstellingen.

In 2012 werd ZorgOnline verkozen tot beste intranet van Vlaanderen, was het laureaat van de VoKa innovatie-award en ontving het de Cera award voor meest innovatieve organisatie.

Op de Agoria eHealth-awards van 2016 werd ZorgOnline verkozen tot het ICT-project met de hoogste ROI.


Modules


Ondersteun uw leefgroepen

De module Leefgroepen bevat tal van functionaliteiten die de dagdagelijkse werking van een leefgroep of afdeling vereenvoudigen. Een centraal bewonersdossier met dagboek en medische gegevens, het rechtstreeks bestellen van maaltijden en andere levensmiddelen naar de centrale keuken, het inplannen van afspraken op leefgroep of individueel bewoner niveau, het opvolgen van wederkerende taken, het beheren van de leefgroep financiën, en ga zo maar door. De module leefgroepen bevat alle functionaliteiten die nodig zijn om uw leefgroepen autonoom te laten werken.

Binnen de module Leefgroepen voorzien we tevens de mogelijkheid om ouders digitaal toegang te geven tot (een deel van) het dagboek, de medische informatie en de registraties van hun kind(eren).
 

Optimaliseer uw medische dienst


Medische dossiers opslaan en delen is steeds een hekel punt. ZorgOnline zorgt ervoor dat u medische gegevens over uw bewoners op een veilige manier kan opslaan en kan delen met de bevoegde personen in de organisatie. Het beheren van medische afspraken, een individueel medicatie beheer en het bestellen van medicatie met een mogelijkheid tot robot integratie naar de apotheek zijn een greep uit de functionaliteit van de Medische module.
 

Faciliteer het uitlenen van middelen


Uw zorginstelling heeft tal van middelen ter beschikking van personeel en derden. Denk maar aan vergaderruimtes, voertuigen, audio installaties en zo meer. Vaak komt het voor dat middelen dubbel gereserveerd zijn of dat men geen overzicht heeft van wie op dit moment welk materiaal gebruikt. De Reservatie module zorgt voor een eenvoudig digitaal proces waarbij de gebruikers deze middelen kunnen reserveren. Hiermee heeft u steeds een accuraat overzicht van het gebruik van de verschillende middelen en vermijdt u dubbele boekingen.
 

Organiseer uw personeelsbeheer


Een uitgebreid dossier bijhouden voor alle personeelsleden en stagiairs, vakantie aanvragen, tijdsregistraties, contract beheer, VTO-beheer, het beheren van evaluaties en niet te vergeten de registratie van woon- werkverkeer. Met de Personeel module neemt ZorgOnline al deze administratieve zorgen weg en zorgt het voor een eenvoudige organisatie.
 

Bevorder uw interne communicatie


Een vlotte en eenvoudige communicatie is van cruciaal belang voor uw zorginstelling. Aangezien elke gebruiker beschikt over een berichtenbox, kan men naar iedere gebruiker individueel of naar groepen van gebruikers bepaalde berichten sturen. Naast deze persoonlijke berichten genereert ZorgOnline ook automatische systeemberichten bij bevoordeeld het actief zijn van een afspraak van een bewoner of het melden van een defect naar de technische dienst. Naast deze individuele communicatie bevat het beginscherm een plaats waar algemene communicatie, zoals bijvoorbeeld nieuwe aanwervingen en verjaardagen, kunnen worden ondergebracht.
 

Beheer uw keuken


Bij het operationele beheer van een keuken komt er heel wat kijken: het opstellen van een menu, het ontvangen van maaltijden met daaraan gekoppeld individuele voorkeuren zoals dieetmaaltijden en glucose-vrije maaltijden, het leveren van voedingsmiddelen voor de leefgroepen. Al deze taken kunnen in ZorgOnline ondergebracht worden en leiden tot een eenvoudiger beheer van de keuken. De ingebouwde rapportage biedt u een heleboel mogelijkheden aan, zoals bijvoorbeeld het vergelijken van het verbruik van de onderlinge afdelingen.
 

Lexicon


Als zorginstelling heeft u tal van documenten en informatie, die ergens op een centrale server wordt ondergebracht. Na verloop van tijd gaat dit leiden tot een onoverzichtelijke bron van waardevolle informatie. De Lexicon module is een makkelijk te organiseren informatiebron, die op een eenvoudige manier kan worden doorzocht. Zo zal u sneller uw kwaliteitshandboek, richtlijnen en procedures, verpleegkundige handleiding, en tal van andere informatie, in een handomdraai terugvinden.
 

Sta uw technische dienst bij


Uw technische dienst heeft veel om handen. Zorginstellingen beschikken in vele gevallen over een uitgebreide infrastructuur en deze zorgt onvermijdelijk voor allerhande meldingen van problemen. Vaak worden deze problemen, door afwezigheid van een systeem, niet gemeld. Bovendien worden gemelde problemen vaak uit het oog verloren, en niet opgevolgd. Binnen ZorgOnline kunnen medewerkers op een eenvoudige manier defecten melden, die vervolgens automatisch bij de medewerkers van de technische dienst terecht komen. Op hun beurt kunnen zij de aanvrager automatisch op de hoogte brengen, door de status van het defect aan te passen.
 

Referenties

 

Contacteer ons

ZorgOnline BVBA
Stadsplein 9
3960 Bree
T: (089) 75 72 81
Email
info@zorgonline.be